Поради учням

Правила для учнів

1. Наполегливо і творчо оволодівати основами наук і навичками самоосвіти.

Застосовувати здобуті знання в житті.

2. Брати участь в суспільно – корисній , продуктивній праці. Оволодівати обраною професією.

Суворо додержуватись дисципліни праці, правил техніки безпеки.

3. Брати активну участь у громадському житті, в діяльності шкільного об’єднання, учнівського самоврядування. Берегти і примножувати кращі традиції школи, колективу. Допомагати вчителям в організації позаурочної діяльності молодших школярів.

4. Дбати про збереження і примноження народного добробуту . Брати участь у Всенародному русі за економію і бережливість.

5. Раціонально організовувати навчання, працю, громадську роботу, дозвілля. Оволодівати надбаннями культури, мистецтва, всебічно розвивати свої здібності.

6. Займатися фізкультурою і спортом, загартовуватися.

7. Поважати батьків, піклуватися про членів сім’ї, допомагати в організації її побуту і господарства. Бути уважним і ввічливим до оточуючих людей.

8. Бути нетерпимими до шкідливих звичок, аморальних і антигромадських вчинків , брати участь у підтриманні громадського порядку.

9. Стежити за своїм зовнішнім виглядом, поводитися і одягатися скромно і просто. У школі носити одяг установленої форми.

10. Знати і виконувати правила дорожнього руху, пожежної безпеки і поведінки на воді.

Кiлькiсть переглядiв: 122

Коментарi